Cantigas e Agarimos // Agrupación folclórica

Horarios

 

Curso 2023-2024_provisionais

 

Luns

Actividade Hora Monitor Aula
Zanfona – Aulas individuais 10:00-22:00 Gutier Álvarez Rosendo Mato
Acordeón diatónico – Aulas individuais 10:00-22:00 Pedro Pascual Biblioteca Crisanto Sanmartín
Instrumental: Gaita (Individual) 18:00-18:30 Fran Cives Juan Bello Mallou
Instrumental: Gaita II 18:30-19:30 Fran Cives Juan Bello Mallou
Instrumental: Gaita III 19:30-20:30 Fran Cives Juan Bello Mallou
Instrumental: Banda 19:30-20:30 Fran Cives Rodolfo López Veiga
Pandeireta: B (Homes) 20:30-21:30 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Pandeireta: B 2 (Homes) 21:30-22:30 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Baile: Adultos (Iniciación A) 20:30-22:00 X Algalia 11

Martes

Actividade Hora Monitor Aula
Solfexo II 17:00-18:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Solfexo V 18:00-19:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Solfexo Adultos 19:00-20:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Piano 18:00-19:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Piano 19:00-20:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta: Adultos (Iniciación) 20:00-21:00 Begoña David Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta iniciación: (6-8 anos) 17:30-18:30 Miguel Barbazán Juan Bello Mallou
Pandeireta: Oficial 21:00-22:00 Alejandro Ínsua Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta: Homes Grupo A (avanzado) 19:30-20:30 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Pandeireta: Homes Grupo B 20:30-21:30 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Iniciación baile e música tradicional (4 a 5 anos) 17:30-18:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Baile: Grupo E 2 18:30-19:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Coro: Oficial 22:00-23:30 Xaquín Xesteira Rodolfo López Veiga
Iniciación baile e música tradicional (4 a 5 anos) 17:45-18:30 María Montero e Antía Antelo Algalia 11
Baile: Grupo E 18:30-19:15 Miguel Barbazán Algalia 11
Baile: Adultos (Perfeccionamento II) 20:30-21:15 Miguel Barbazán Algalia 11
Baile: Adultos (Perfeccionamento I) 21:15-22:00 Carlos Salgado Algalia 11

Mércores

Actividade Hora Monitor Aula
Piano 18:00-19:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Piano 19:00-20:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Presolfexo
17:00-18:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Solfexo I 18:00-19:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Guitarra 18:00-19:00 Valentín Caamaño Rodolfo López Veiga
Guitarra 19:00-20:00 Valentín Caamaño Rodolfo López Veiga
Pandeireta: Grupo B (Mulleres) 18:30-19:30 Nébeda Piñeiro Juan Bello Mallou
Pandeireta: Grupo C (11 a 13 anos) 19:30-20:30 Nébeda Piñeiro Juan Bello Mallou
Instrumental: Oficial
20:00-22:00 Marina Vigo Juan Bello Mallou
Pandeireta: Grupo A (Mulleres) 19:15-20:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Baile: Grupo C (11 a 14 anos) 18:30-19:15 María Montero Algalia 11
Baile: Grupo B (15 a 16 anos) 19:30-20:15 Carlos Salgado Algalia 11
Baile: Grupo A (17 anos en adiante) 20:45-21:30 Pedro Brañas Algalia 11
Baile: Oficial 21:30-23:00 Pedro Brañas Algalia 11

Xoves

Actividade Hora Monitor Aula
Piano 18:00-19:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Piano 19:00-20:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta: Adultos (Intermedio) 20:30-21:30 Begoña David Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta: Adultos (Perfeccionamento) 21:30-22:30 Begoña David Biblioteca Crisanto Sanmartín
Música e movemento (3 a 5 anos) 16:00-17:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Solfexo III 17:00-18:00 Manuel Pardo Rosendo Mato
Instrumental: Oficial (Montaxe) 19:00-20:00 Marina Vigo Rosendo Mato
Baile: Grupo F (6-8 anos) 17:30-18:30 Miguel Barbazán Rodolfo López Veiga
Baile: Grupo E 2 18:30-19:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Coro: Oficial 22:00-23:30 Xaquín Xesteira Rodolfo López Veiga
Guitarra 17:00-18:00 Valentín Caamaño Juan Bello Mallou
Guitarra 18:00-19:00 Valentín Caamaño Juan Bello Mallou
Guitarra 19:00-20:00 Valentín Caamaño Juan Bello Mallou
Instrumental: Oficial 20:00-22:00 Marina Vigo Juan Bello Mallou
Iniciación baile e música tradicional (4 a 5 anos) 17:45-18:30 María Montero e Antía Antelo Algalia 11
Baile: Grupo E 18:30-19:15 Miguel Barbazán Algalia 11
Baile: Adultos (Perfeccionamento II) 20:30-21:15 Miguel Barbazán Algalia 11
Baile: Adultos (Perfeccionamento I) 21:15-22:00 Carlos Salgado Algalia 11

Venres

Actividade Hora Monitor Aula
Piano 18:00-19:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Piano 19:00-20:00 Aitor García Biblioteca Crisanto Sanmartín
Pandeireta: Grupo D 18:15-19:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Pandeireta: Grupo A (Homes) 20:15-21:15 Carlos Salgado Rodolfo López Veiga
Instrumental: Percusión (Perfeccionamento) 17:00-18:00 Fran Cives Juan Bello Mallou
Instrumental: Percusión nenos (Iniciación) 18:00-19:00 Fran Cives Juan Bello Mallou
Instrumental: Percusión adultos (Iniciación) 19:00-20:00 Fran Cives Juan Bello Mallou
Baile: Grupo C (12 a 14 anos) 18:30-19:15 María Montero Algalia 11
Baile: Grupo B (15 a 16 anos) 19:30-20:15 Carlos Salgado Algalia 11
Baile: Grupo A (17 anos en adiante) 20:45-21:30 Pedro Brañas Algalia 11
Baile: Oficial 21:30-23:00 Pedro Brañas Algalia 11