Aulas Zanfona - Cantigas e Agarimos
ACTIVIDADE DURACIÓN 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Zanfona  (aula individual) 2 horas/mes - 1h cada 15 días 150 € 150 € 100 € 400 € 375 €
Zanfona (aula colectiva)
2 horas/mes - 1h cada 15 días 125 € 125 € - 250 € 225 €
Aulas acordeón diatónico - Cantigas e Agarimos
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Acordeón diatónico 2 horas/mes - 30 min. a semana 150 € 150 € 150 € 450 € 425 €