Aulas Zanfona - Cantigas e Agarimos - Curso 2023/2024
ACTIVIDADE DURACIÓN 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Zanfona  (aula individual) 2 horas/mes - 1h cada 15 días 140 € 140 € 140 € 420 € 395 €
Zanfona (aula colectiva)
2 horas/mes - 1h cada 15 días 85 € 85 € 85 255 € 230 €
Aulas acordeón diatónico - Cantigas e Agarimos
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Acordeón diatónico 2 horas/mes - 30 min. a semana 150 € 150 € 150 € 450 € 425 €