Prezos Curso 2023 - 2024
INFANTIL (menor de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Iniciación a música e baile tradicional 90 min (2 clases) 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Gaita 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Guitarra 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Música e movemento 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Pandeireta 60 min. 60 € 60 € 60 € 180 € 155 €
Percusión tradicional 60 min. 60 € 60 € 60 € 180 € 155 €
Piano 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Presolfexo 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Solfexo 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Violín 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
ADULTO (maior de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €
Gaita 60 min. 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €
Guitarra 60 min. 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €
Pandeireta 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Percusión tradicional 60 min. 65 € 65 € 65 € 195 € 170 €
Piano 60 min. 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €
Solfexo 60 min. 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €
Violín 60 min. 70 € 70 € 70 € 210 € 185 €