Prezos Curso 2022 - 2023
INFANTIL (menor de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Canto
60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Iniciación a música e baile tradicional 90 min (2 clases) 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Gaita 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Guitarra 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Música e movemento 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Pandeireta 60 min. 65 € 55 € 50 € 170 € 145 €
Percusión tradicional 60 min. 65 € 55 € 50 € 170 € 145 €
Piano 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Presolfexo 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Solfexo 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Violín 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Clarinete 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
ADULTO (maior de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Canto
60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Gaita 60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Guitarra 60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Pandeireta 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Percusión tradicional 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Piano 60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Solfexo 60 min. 65 € 60 € 60 € 185 € 160 €
Violín 60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €
Clarinete 60 min. 80 € 60 € 60 € 200 € 175 €