Prezos Curso 2019 - 2020
INFANTIL (menor de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 120 € 65 € 185 € 160 €
Canto
60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Iniciación a música e baile tradicional 90 min (2 clases) 120 € 65 € 185 € 160 €
Gaita 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Guitarra 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Música e movemento 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Pandeireta 60 min. 105 € 65 € 170 € 145 €
Percusión tradicional 60 min. 105 € 65 € 170 € 145 €
Piano 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Presolfexo 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Solfexo 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Violín 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Clarinete 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
ADULTO (maior de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 120 € 80 € 200 € 175 €
Canto
60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €
Gaita 60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €
Guitarra 60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €
Pandeireta 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Percusión tradicional 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Piano 60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €
Solfexo 60 min. 120 € 65 € 185 € 160 €
Violín 60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €
Clarinete 60 min. 120 € 80 € 200 € 175 €