INFANTIL (menor de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 115 € 60 € 175 € 150 €
Canto
60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Iniciación a música e baile tradicional 90 min (2 clases) 115 € 60 € 175 € 150 €
Gaita 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Guitarra 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Música e movemento 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Pandeireta 60 min. 100 € 60 € 160 € 135 €
Percusión tradicional 60 min. 100 € 60 € 160 € 135 €
Piano 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Presolfexo 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Solfexo 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
ADULTO (maior de 18 ANOS)
ACTIVIDADE DURACIÓN SEMANAL 1º PAGO 2º PAGO TOTAL PAGO ÚNICO
Baile tradicional 90 min (2 clases) 115 € 75 € 190 € 165 €
Canto
60 min. 115 € 75 € 190 € 165 €
Gaita 60 min. 115 € 75 € 190 € 165 €
Guitarra 60 min. 115 € 75 € 190 € 165 €
Pandeireta 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Percusión tradicional 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €
Piano 60 min. 115 € 75 € 190 € 165 €
Solfexo 60 min. 115 € 60 € 175 € 150 €